دکتر سجاد نورشفیعی متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی اسلیو معده و جراحی چاقی

درباره دکتر سجاد نورشفیعی

دکتر سجاد نور شفیعی فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی، جراحی اسلیو معده، جراحی های بای پس کلاسیک و مینی، چاقی، ساسی، کیسه صفرا و فتق.

متولد 1361 تنکابن، وی تحصیلات ابتدای و متوسطه خود را در تهران و ادامه تحصیل خود را در رشته پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین بین سالهای 1379 تا 1386 گذراند.

همچنین وی در سالهای 1386 تا 1390 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ادامه تحصیل پرداخت که پس از آن به عنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی بجنورد بین سالهای 1390 تا 1394 تجربیات خود را به دانش آموختگان انتقال داد.

محاسبه BMI

 
BMI


مقدار BMI


وضعیت شما