جراحی رباتیک چیست؟

دکتر سجاد نورشیعی , فلوشیپ جراحی اندوسکوپیک و کم تهاجمی

دکتر سجاد نورشیعی , فلوشیپ جراحی اندوسکوپیک و کم تهاجمی

جراحی رباتیک چیست؟

نوعی روش جراحی کم تهاجمی است که با ربات مخصوص و پیچیده ای انجام میپذیرد. اصول اصلی همانند جراحی لاپاروسکوپی بوده ولی به جای اینکه جراح مستقیما با بیمار و وسایل در ارتباط باشد در اتاق مجاور و با دستورات خاص رباط را جهت جراحی هدایت میکند. این روش جراحی بسیار هزینه بر بوده و در حال حاضر در ایران موجود نیست.

دکتر سجاد نورشیعی , فلوشیپ جراحی اندوسکوپیک و کم تهاجمی