جراحی های فوق تخصصی

اعمال جراحی های فوق تخصصی

  • جراحي چاقي شامل باي پس معده، ميني باي پس، اسليو و ساسي باي پس به شيوه لاپاروسكوپي
  • جراحي هاي سرطانهاي گوارشي به شيوه لاپاروسكوپي شامل مري، معده، لوزالمعده، روده كوچك و كولون
  • جراحي هاي فتق ها به شيوه لاپاروسكوپي شامل كشاله ران و ناف و جدار شكم
  • جراحي هاي طحال و غدد فوق كليه به شيوه لاپاروسكوپي
  • كليه بيماري هاي خوش خيم دستگاه گوارش به شيوه لاپاروسكوپي
  • جراحي هاي كيسه صفرا و اپانديس به شيوه لاپاروسكوپي
  • جراحي ضد رفلاكس معده( برگشت غذا از معده به مري)