جراحی های فوق تخصصی

اعمال جراحی های فوق تخصصی

  • جراحی چاقی شامل بای پس معده، مينی بای پس، اسليو و ساسی بای پس به شيوه لاپاراسكوپی
  • جراحی های سرطانهای گوارشی به شيوه لاپاراسكوپی شامل مری، معده، لوزالمعده، روده كوچك و كولون
  • جراحی های فتق ها به شيوه لاپاراسكوپی شامل كشاله ران و ناف و جدار شكم
  • جراحی هاي طحال و غدد فوق كليه به شيوه لاپاراسكوپی
  • كليه بيماری های خوش خيم دستگاه گوارش به شيوه لاپاراسكوپی
  • جراحی های كيسه صفرا و اپانديس به شيوه لاپاراسكوپی
  • جراحی ضد رفلاكس معده(برگشت غذا از معده به مری)